miércoles, 3 de junio de 2009

Uda lForoa-Foro Municipal

Agendako arduradun guztiak udaletxera joan gara.
Zentro guztietako arduradunek kurtso honetan agendari buruzko egindako ekintzen berri eman ondoren etorkizunerako hartutako konpromisoak irakurri ditugu.Eta alkateari konpromiso horiek bete ahal izateko behar dugun guztia eskatu diogu.
Erantzun digu saiatuko direla gure eskaerak betetzen.
COMPROMISOS-KONPROMEZUAK


1- Nos ducharemos en vez de bañarnos
Dutxa hartuko dugu bainua hartu beharrean

2- Pondremos difusores en los grifos que gasten más agua.
Ur gehien gastatzen duten txorrotetan difusoreak jarrito ditugu.

3- Colocaremos bridas en los grifos de pulsador.
Bridak jarrito ditugu botoizko txorrotetan.

4- Cerraremos el grifo mientras nos enjabonamos.
Xaboia ematen dugun bitartean txorrota itziko dugu.

5- Nos interesaremos por los problemas ambientales, y colaboraremos con las demás personas para mejorar la situación: labores de concienciación, trabajo en equipo, etc.
Ingurumen arazoetaz arduratuko gara, eta egoera hobetzeko elkarlanean ariko gara beste pertsonekin: hauen garrantziaz ohartaraziz, talde lana eginez, etab.

6- No utilizaremos el inodoro como cubo de basura. Pondremos una papelera al lado.
Ez dugu komun-ontzia zaborrontzi moduan erabiliko. Paperontzi bat jarrito dugu aloban.

7- Pondremos la lavadora solo cuando esté llena.
Garbigailua jarriko dugu beteta dagoenean soilik.

8- Cerraré el grifo cuando me lave los dientes, o utilizaré un vaso para ello.
Txorrota itziko dut hortzak garbitzean, edo edalontzi bat erabiliko dut horretarako.

9- Mantendremos limpios los centros escolares.
Ikastetxeak garbi mantenduko ditugu.

10- Colocaremos sistemas de ahorro en las cisternas de casa: doble botón.
Konketetan aurrezpen sistemak jarrito ditugu: botoi bikoitzadun sakagailuak.

11- Utilizaremos las cajas de reutilizar y reciclar papel puestas en clase.
Klasean jarritako papera berrerabili eta birziklatzeko kutxak erabiliko ditugu.

PROPUESTAS-PROPOSAMENAK

1- Colocar sistemas de ahorro en fuentes municipales (menos tiempo en el pulsador) y controlar que no pierdan agua.
Udalerriko iturrietan aurrezpen sistemak jarri (botoizko txorrotetan denbora gutxiago) eta ura galtzen ez duten ziurtarazi.

2- Arreglar las averías lo más rápido posible para evitar grandes pérdidas de agua.
Gerta daitezkeen apurketak lehenbailehen konpondu ur galera handiak ekiditeko.

3- Controlar la emisión de olores de la depuradora de Galindo y el alcantarillado (en algunas zonas huele bastante mal).
Galindoko araztegiko eta estolderietako usain txarra kontrolatu (gune batzuetan kiratsa nabari da).

4- Realizar campañas a favor del ahorro de agua: reparto de información, reparto de materiales para el ahorro (perlizadores, etc).
Uraren aurrezpenaren aldeko kanpainak egin: informazio banaketa, materialak banatu (perlizadoreak, etab).

5- Se necesita alguna fuente más en el bidegorri (solo hay una), y en Las Camporras.
Bidegorrian iturri gehiagoren bat behar da (bakarra dago). “Las Camporras”-en berdin gertatzen da.

6- Utilizar el viejo pantano para recoger agua que pueda ser usada para limpiar las calles o regar jardines.
Urtegi zaharra erabili euri ura batzeko. Ur horrekin kaleak garbitu eta lorategiak ureztatu daitezke.

7- Colocar papeleras para la recogida selectiva en los patios de los centros de enseñanza.
Birziklatu ahal izateko, paperontzi ezberdinak jarri ikastetxeetako patiotan.

8- Aumentar la frecuencia de recogida de algunos contenedores (muchos se encuentran llenos durante días).
Edukiontzi batzuen bilketa maiztasuna handitu (askok beteta egon ohi dira egunak eta egunak).
No hay comentarios: